چمپیونز لیگ و رومانسی که از دست رفته

چمپیونز لیگ و رومانسی که از دست رفته
آی اسپورت نوشت: در پنج سالِ اخیر تنها هشت تیم به مرحله‌یِ نیمه نهاییِ چمپیونز لیگ رسیده‌اند، حقیقتی که جذابیت و حسِ ماجراجوییِ این تورنمنت را به شدت پایین می‌آورد و موضوعیتِ دورهایِ اول را کم می‌کند

چمپیونز لیگ و رومانسی که از دست رفته

آی اسپورت نوشت: در پنج سالِ اخیر تنها هشت تیم به مرحله‌یِ نیمه نهاییِ چمپیونز لیگ رسیده‌اند، حقیقتی که جذابیت و حسِ ماجراجوییِ این تورنمنت را به شدت پایین می‌آورد و موضوعیتِ دورهایِ اول را کم می‌کند
چمپیونز لیگ و رومانسی که از دست رفته

مدرسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author