چمنیان: در هر دو نیمه بهتر از امارات بودیم

چمنیان: در هر دو نیمه بهتر از امارات بودیم
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان پس از تساوی در بازی با امارات اعلام کرد که تیمش در هر دو نیمه بازی بهتری نسبت به امارات به نمایش گذاشته است.

چمنیان: در هر دو نیمه بهتر از امارات بودیم

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان پس از تساوی در بازی با امارات اعلام کرد که تیمش در هر دو نیمه بازی بهتری نسبت به امارات به نمایش گذاشته است.
چمنیان: در هر دو نیمه بهتر از امارات بودیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author