چشم بادامی‌های خرافاتی به دنبال شکستن طلسم ۱۲ ساله/ جنگ حیثیتی ایران و کره این‌بار در سئول

چشم بادامی‌های خرافاتی به دنبال شکستن طلسم ۱۲ ساله/ جنگ حیثیتی ایران و کره این‌بار در سئول
11نیوز نوشت: فدراسیون فوتبال کره جنوبی سر انجام تصمیم گرفت برای دیدار برگشت از مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی در شهر سئول از تیم ملی ایران پذیرایی کند.

چشم بادامی‌های خرافاتی به دنبال شکستن طلسم ۱۲ ساله/ جنگ حیثیتی ایران و کره این‌بار در سئول

11نیوز نوشت: فدراسیون فوتبال کره جنوبی سر انجام تصمیم گرفت برای دیدار برگشت از مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی در شهر سئول از تیم ملی ایران پذیرایی کند.
چشم بادامی‌های خرافاتی به دنبال شکستن طلسم ۱۲ ساله/ جنگ حیثیتی ایران و کره این‌بار در سئول

label, , , , , , , , , , , ,

About the author