چرا نکونام نگذاشت کروش با زلاتان ابراهیموویچ و سوئدی ها برایش مراسم بگیرند؟

چرا نکونام نگذاشت کروش با زلاتان ابراهیموویچ و سوئدی ها برایش مراسم بگیرند؟
نکونام در آخرین بازی های ملی اش هم درخشید. او در مقابل شیلی دروازه براوو را باز کرد و به سوئد هم گل زد.

چرا نکونام نگذاشت کروش با زلاتان ابراهیموویچ و سوئدی ها برایش مراسم بگیرند؟

نکونام در آخرین بازی های ملی اش هم درخشید. او در مقابل شیلی دروازه براوو را باز کرد و به سوئد هم گل زد.
چرا نکونام نگذاشت کروش با زلاتان ابراهیموویچ و سوئدی ها برایش مراسم بگیرند؟

خرید بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author