چرا نظامیان اسرائیلی مشکلات روانی دارند؟

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نوشت: نظامیان اسرائیلی از مشکلات روحی و روانی رنج می برند.
۱۵:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۵ فروردین


فیلم سریال آهنگ

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , ,

About the author