چرا محرومیت سید مهدی رحمتی بخشیده شد؟

چرا محرومیت سید مهدی رحمتی بخشیده شد؟
سایت رسمی فدراسیون فوتبال نوشت:رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دلایل تعلیق محرومیت دروازه‌بان استقلال را اعلام کرد.

چرا محرومیت سید مهدی رحمتی بخشیده شد؟

سایت رسمی فدراسیون فوتبال نوشت:رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دلایل تعلیق محرومیت دروازه‌بان استقلال را اعلام کرد.
چرا محرومیت سید مهدی رحمتی بخشیده شد؟

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author