چرا رای انضباطی این مسابقه اعلام نمی‌شود؟

چرا رای انضباطی این مسابقه اعلام نمی‌شود؟
با گذشت هفته ها از مسابقه خیبر خرم آباد – پارس جنوبی جم رای انضباطی این دیدار اعلام نمی شود!

چرا رای انضباطی این مسابقه اعلام نمی‌شود؟

با گذشت هفته ها از مسابقه خیبر خرم آباد – پارس جنوبی جم رای انضباطی این دیدار اعلام نمی شود!
چرا رای انضباطی این مسابقه اعلام نمی‌شود؟

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author