چرا اکسل ویتسل راهی یوونتوس نشد؟

چرا اکسل ویتسل راهی یوونتوس نشد؟
در حالیکه تمامی رسانه ها خبر از قطعی شدن انتقال اکسل ویتسل، هافبک بلژیکی زنیت به یوونتوس می دادند، در نهایت این انتقال منتفی شد.

چرا اکسل ویتسل راهی یوونتوس نشد؟

در حالیکه تمامی رسانه ها خبر از قطعی شدن انتقال اکسل ویتسل، هافبک بلژیکی زنیت به یوونتوس می دادند، در نهایت این انتقال منتفی شد.
چرا اکسل ویتسل راهی یوونتوس نشد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author