«پ.ک.ک» مسئولیت انفجار روز جمعه در ترکیه را برعهده گرفت

«پ.ک.ک» مسئولیت انفجار روز جمعه در ترکیه را برعهده گرفت
گروه «پ.ک.ک» مسئولیت انفجار روز جمعه در جنوب شرقی ترکیه را که یک مقر پلیس را هدف قرار داده بود برعهده گرفت.
۲۲:۰۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


«پ.ک.ک» مسئولیت انفجار روز جمعه در ترکیه را برعهده گرفت

گروه «پ.ک.ک» مسئولیت انفجار روز جمعه در جنوب شرقی ترکیه را که یک مقر پلیس را هدف قرار داده بود برعهده گرفت.
۲۲:۰۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


«پ.ک.ک» مسئولیت انفجار روز جمعه در ترکیه را برعهده گرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author