پی اس جی نیز به جمع مشتریان ایکاردی اضافه شد

پی اس جی نیز به جمع مشتریان ایکاردی اضافه شد
پاری سن ژرمن قصد دارد تا مائورو ایکاردی، مهاجم گلرن و جوان اینتر را در فصل نقل و انتقالات به خدمت بگیرد.

پی اس جی نیز به جمع مشتریان ایکاردی اضافه شد

پاری سن ژرمن قصد دارد تا مائورو ایکاردی، مهاجم گلرن و جوان اینتر را در فصل نقل و انتقالات به خدمت بگیرد.
پی اس جی نیز به جمع مشتریان ایکاردی اضافه شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author