پیکه: فان خال من را نابود کرد

پیکه: فان خال من را نابود کرد
جرارد پیکه، مدافع بارسلونا مدعی شد که فان‌خال یک بار به او گفته که در سطح بارسلونا نیست و نمی‌تواند در این تیم بازی کند.

پیکه: فان خال من را نابود کرد

جرارد پیکه، مدافع بارسلونا مدعی شد که فان‌خال یک بار به او گفته که در سطح بارسلونا نیست و نمی‌تواند در این تیم بازی کند.
پیکه: فان خال من را نابود کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author