پیکه: از تمسخر رئال لذت می‌بردم

پیکه: از تمسخر رئال لذت می‌بردم
جرارد پیکه، مدافع بارسلونا مدعی شد که از تمسخر رئال مادرید لذت می‌برد.

پیکه: از تمسخر رئال لذت می‌بردم

جرارد پیکه، مدافع بارسلونا مدعی شد که از تمسخر رئال مادرید لذت می‌برد.
پیکه: از تمسخر رئال لذت می‌بردم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author