پیکر جانباختگان حادثه بالگرد اورژانس تشییع شد

پیکر جانباختگان حادثه بالگرد اورژانس تشییع شد
مراسم تشییع جانباختگان حادثه سقوط بالگرد با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور در شیراز برگزار شد.
۱۱:۲۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


پیکر جانباختگان حادثه بالگرد اورژانس تشییع شد

مراسم تشییع جانباختگان حادثه سقوط بالگرد با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور در شیراز برگزار شد.
۱۱:۲۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


پیکر جانباختگان حادثه بالگرد اورژانس تشییع شد

روزنامه ایران

صبحانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author