پیغام توئیتری اینیستا برای هواداران بارسا

پیغام توئیتری اینیستا برای هواداران بارسا
آندرس اینیستا، کاپیتان بارسلونا، روز گذشته در جریان دیدار برابر والنسیا از ناحیه زانوی پای راست به شدت دچار مصدومیت شد.

پیغام توئیتری اینیستا برای هواداران بارسا

آندرس اینیستا، کاپیتان بارسلونا، روز گذشته در جریان دیدار برابر والنسیا از ناحیه زانوی پای راست به شدت دچار مصدومیت شد.
پیغام توئیتری اینیستا برای هواداران بارسا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author