پیش بینی حملات تروریستی همزمان با عید پاک

پیش بینی حملات تروریستی همزمان با عید پاک
پلیس ترکیه روز شنبه درباره حملات احتمالی گروه تکفیری صهیونیستی داعش به مسیحیان و یهودیان در این کشور در اوایل هفته آینده هم زمان با عید پاک هشدار داد.
۱۹:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


پیش بینی حملات تروریستی همزمان با عید پاک

پلیس ترکیه روز شنبه درباره حملات احتمالی گروه تکفیری صهیونیستی داعش به مسیحیان و یهودیان در این کشور در اوایل هفته آینده هم زمان با عید پاک هشدار داد.
۱۹:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


پیش بینی حملات تروریستی همزمان با عید پاک

آهنگ جدید

لردگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author