پیش به سوی المپیک با والیبال/چه می کنه ایران لوزانو!؛برتری قاطع در ست دوم!

پیش به سوی المپیک با والیبال/چه می کنه ایران لوزانو!؛برتری قاطع در ست دوم!
بازی حساس ایران و استرالیا برای رسیدن به المپیک با برتری ایران در ست اول آغاز شد.

پیش به سوی المپیک با والیبال/چه می کنه ایران لوزانو!؛برتری قاطع در ست دوم!

بازی حساس ایران و استرالیا برای رسیدن به المپیک با برتری ایران در ست اول آغاز شد.
پیش به سوی المپیک با والیبال/چه می کنه ایران لوزانو!؛برتری قاطع در ست دوم!

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author