پیش بازی لیورپول – وست بروم

پیش بازی لیورپول – وست بروم
دو تبم لیورپول و وست برومویچ آلبیون، امروز در ورزشگاه آنفیلد شهر لیورپول به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

پیش بازی لیورپول – وست بروم

دو تبم لیورپول و وست برومویچ آلبیون، امروز در ورزشگاه آنفیلد شهر لیورپول به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
پیش بازی لیورپول – وست بروم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author