پیشنهاد 70 میلیونی ناپولی برای ایکاردی

پیشنهاد 70 میلیونی ناپولی برای ایکاردی
گاتزتا دلو اسپورت مدعی شد که باشگاه ناپولی پیشنهادی 70 میلیونی برای جذب مائورو ایکاردی ، مهاجم اینتر ارائه کرده است.

پیشنهاد 70 میلیونی ناپولی برای ایکاردی

گاتزتا دلو اسپورت مدعی شد که باشگاه ناپولی پیشنهادی 70 میلیونی برای جذب مائورو ایکاردی ، مهاجم اینتر ارائه کرده است.
پیشنهاد 70 میلیونی ناپولی برای ایکاردی

افق

label, , , , , , , , , , , ,

About the author