پیشنهاد تیم ملی شیلی به کارلوس کی روش

پیشنهاد تیم ملی شیلی به کارلوس کی روش
تیم ملی فوتبال شیلی خواهان جذب کارلوس کی روش است.

پیشنهاد تیم ملی شیلی به کارلوس کی روش

تیم ملی فوتبال شیلی خواهان جذب کارلوس کی روش است.
پیشنهاد تیم ملی شیلی به کارلوس کی روش

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author