پیروزی یک نیمه ای استقلال برابر هاماربی

پیروزی یک نیمه ای استقلال برابر هاماربی
گل دقایق ابتدایی استقلال برای پیروزی یک نیمه ای این تیم برابر هاماربی کافی بود.

پیروزی یک نیمه ای استقلال برابر هاماربی

گل دقایق ابتدایی استقلال برای پیروزی یک نیمه ای این تیم برابر هاماربی کافی بود.
پیروزی یک نیمه ای استقلال برابر هاماربی

خبر جدید

نخبگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author