پیروزی یاران صمد مقابل سیچوآن در غیاب حدادی

پیروزی یاران صمد مقابل سیچوآن در غیاب حدادی
پیش فصل لیگ بسکتبال چین با برتری یاران صمد مقابل تیم حدادی همراه شد.

پیروزی یاران صمد مقابل سیچوآن در غیاب حدادی

پیش فصل لیگ بسکتبال چین با برتری یاران صمد مقابل تیم حدادی همراه شد.
پیروزی یاران صمد مقابل سیچوآن در غیاب حدادی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author