پیروزی پرزحمت رئال برابر سلتا

پیروزی پرزحمت رئال برابر سلتا
رئال مادرید در دیداری خانگی موفق شد با نتیجه 2-1 سلتاویگو را از پیش رو بردارد.

پیروزی پرزحمت رئال برابر سلتا

رئال مادرید در دیداری خانگی موفق شد با نتیجه 2-1 سلتاویگو را از پیش رو بردارد.
پیروزی پرزحمت رئال برابر سلتا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author