پیروزی نیروی زمینی، شهرداری بندرعباس و شاهین ماهشهر/ نتایج کامل هفته اول لیگ دو کشور

پیروزی نیروی زمینی، شهرداری بندرعباس و شاهین ماهشهر/ نتایج کامل هفته اول لیگ دو کشور
هفته اول لیگ دو با پیروزری تیم های نیروی زمینی تهران، شاهین ماهشهر، نفت و گاز گچساران، اروند خرمشهر، شهرداری بندرعباس، شهیدکریمی جویبار، پاس همدان، هف سمنان، شاهین بوشهر و کاسپین قزوین به پایان رسید.

پیروزی نیروی زمینی، شهرداری بندرعباس و شاهین ماهشهر/ نتایج کامل هفته اول لیگ دو کشور

هفته اول لیگ دو با پیروزری تیم های نیروی زمینی تهران، شاهین ماهشهر، نفت و گاز گچساران، اروند خرمشهر، شهرداری بندرعباس، شهیدکریمی جویبار، پاس همدان، هف سمنان، شاهین بوشهر و کاسپین قزوین به پایان رسید.
پیروزی نیروی زمینی، شهرداری بندرعباس و شاهین ماهشهر/ نتایج کامل هفته اول لیگ دو کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author