پیروزی میلان تقدیم به کاپیتان مصدوم(عکس)

پیروزی میلان تقدیم به کاپیتان مصدوم(عکس)
بازیکنان میلان پیروزی شان در دیدار امشب مقابل کیه وو را به ریکاردو مونتولیوو، کاپیتان مصدوم شان، تقدیم کردند.

پیروزی میلان تقدیم به کاپیتان مصدوم(عکس)

بازیکنان میلان پیروزی شان در دیدار امشب مقابل کیه وو را به ریکاردو مونتولیوو، کاپیتان مصدوم شان، تقدیم کردند.
پیروزی میلان تقدیم به کاپیتان مصدوم(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author