پیروزی شیرین در ماراتن سخت/فریاد ایران، ایران و رقص میانه میدان برای پیروزی تیم ملی والیبال

پیروزی شیرین در ماراتن سخت/فریاد ایران، ایران و رقص میانه میدان برای پیروزی تیم ملی والیبال
تیم ملی والیبال ایران که دو ست اول را به کانادا باخته بود، به یکباره به بازی برگشت و توانست دو ست دوم را با پیروزی پشت سر بگذارد و بازی به رالی ست پنجم بکشد

پیروزی شیرین در ماراتن سخت/فریاد ایران، ایران و رقص میانه میدان برای پیروزی تیم ملی والیبال

تیم ملی والیبال ایران که دو ست اول را به کانادا باخته بود، به یکباره به بازی برگشت و توانست دو ست دوم را با پیروزی پشت سر بگذارد و بازی به رالی ست پنجم بکشد
پیروزی شیرین در ماراتن سخت/فریاد ایران، ایران و رقص میانه میدان برای پیروزی تیم ملی والیبال

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author