پیروزی سانداکاران ایران در ووشو قهرمانی آسیا

پیروزی سانداکاران ایران در ووشو قهرمانی آسیا
سانداکاران تیم ملی ووشوی ایران در نخستین روز مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا به چهار پیروزی ارزشمند دست یافتند.

پیروزی سانداکاران ایران در ووشو قهرمانی آسیا

سانداکاران تیم ملی ووشوی ایران در نخستین روز مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا به چهار پیروزی ارزشمند دست یافتند.
پیروزی سانداکاران ایران در ووشو قهرمانی آسیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author