پیروزی دشوار اینتر مقابل ساوتهمپتون

پیروزی دشوار اینتر مقابل ساوتهمپتون
اینتر در دیداری از مرحله گروهی لیگ اروپا، موفق شد با نتیجه 1-0 ساوتهمپتون را شکست بدهد.

پیروزی دشوار اینتر مقابل ساوتهمپتون

اینتر در دیداری از مرحله گروهی لیگ اروپا، موفق شد با نتیجه 1-0 ساوتهمپتون را شکست بدهد.
پیروزی دشوار اینتر مقابل ساوتهمپتون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author