پیروزی تاندر و شکست رپترز در لیگ NBA

پیروزی تاندر و شکست رپترز در لیگ NBA
صبح امروز در لیگ NBA، ١٠ بازی انحام شد که در مهمترین آنها تورنتو رپترز شکست خورد و آتلانتا هاکس به پیروزی دست یافت.

پیروزی تاندر و شکست رپترز در لیگ NBA

صبح امروز در لیگ NBA، ١٠ بازی انحام شد که در مهمترین آنها تورنتو رپترز شکست خورد و آتلانتا هاکس به پیروزی دست یافت.
پیروزی تاندر و شکست رپترز در لیگ NBA

دانلود موزیک

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author