پیروزی بانوی شطرنج‌باز ایرانی مقابل نفر دهم جهان

پیروزی بانوی شطرنج‌باز ایرانی مقابل نفر دهم جهان
سارا خادم‌الشریعه در دور سوم گرند پری بانوان جهان، قهرمان مرحله سوم این رقابت‌ها را شکست داد.

پیروزی بانوی شطرنج‌باز ایرانی مقابل نفر دهم جهان

سارا خادم‌الشریعه در دور سوم گرند پری بانوان جهان، قهرمان مرحله سوم این رقابت‌ها را شکست داد.
پیروزی بانوی شطرنج‌باز ایرانی مقابل نفر دهم جهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author