پیروزی‌شاگردان بائرمن در نخستین‌گام مقابل‌لبنان

پیروزی‌شاگردان بائرمن در نخستین‌گام مقابل‌لبنان
تیم ملی بسکتبال کشورمان در نخستین بازی خود در مسابقات غرب آسیا مقابل لبنان به پیروزی رسید.

پیروزی‌شاگردان بائرمن در نخستین‌گام مقابل‌لبنان

تیم ملی بسکتبال کشورمان در نخستین بازی خود در مسابقات غرب آسیا مقابل لبنان به پیروزی رسید.
پیروزی‌شاگردان بائرمن در نخستین‌گام مقابل‌لبنان

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author