پیروانی: کسی اجازه ندارد مقابل تیم ملی بایستد/ این زمین در شان ایران نیست

پیروانی: کسی اجازه ندارد مقابل تیم ملی بایستد/ این زمین در شان ایران نیست
افشین پیروانی گفت که تیم ملی باید تدارک خوبی ببیند تا نتایج خوبی بگیرد.

پیروانی: کسی اجازه ندارد مقابل تیم ملی بایستد/ این زمین در شان ایران نیست

افشین پیروانی گفت که تیم ملی باید تدارک خوبی ببیند تا نتایج خوبی بگیرد.
پیروانی: کسی اجازه ندارد مقابل تیم ملی بایستد/ این زمین در شان ایران نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author