پیروانی: این زمین در شأن تیم ملی نیست/ توضیح پیروانی درباره غیبت طارمی در تمرین ملی

پیروانی: این زمین در شأن تیم ملی نیست/ توضیح پیروانی درباره غیبت طارمی در تمرین ملی
مدیر تیم‌های ملی در آغاز اولین تمرین این تیم برای دیدار مقابل سوریه به تشریح شرایط تیم ملی پرداخت.

پیروانی: این زمین در شأن تیم ملی نیست/ توضیح پیروانی درباره غیبت طارمی در تمرین ملی

مدیر تیم‌های ملی در آغاز اولین تمرین این تیم برای دیدار مقابل سوریه به تشریح شرایط تیم ملی پرداخت.
پیروانی: این زمین در شأن تیم ملی نیست/ توضیح پیروانی درباره غیبت طارمی در تمرین ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author