پیراهن مخصوص بلژیک برای دیدار مقابل پرتغال

پیراهن مخصوص بلژیک برای دیدار مقابل پرتغال
تیم ملی بلژیک با پیراهن هایی مخصوص به منظور همدردی با قربانیان حوادث تروریستی هفته گذشته مقابل پرتغال قرار می گیرد.

پیراهن مخصوص بلژیک برای دیدار مقابل پرتغال

تیم ملی بلژیک با پیراهن هایی مخصوص به منظور همدردی با قربانیان حوادث تروریستی هفته گذشته مقابل پرتغال قرار می گیرد.
پیراهن مخصوص بلژیک برای دیدار مقابل پرتغال

دانلود آهنگ جدید

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author