پیام همسر زنده یاد پورحیدری خطاب به استقلالی‌ها

پیام همسر زنده یاد پورحیدری خطاب به استقلالی‌ها
همسر مرحوم پورحیدری در پیامی از آبی‌ها خواست با قدرت برابر صبای قم به میدان بروند.

پیام همسر زنده یاد پورحیدری خطاب به استقلالی‌ها

همسر مرحوم پورحیدری در پیامی از آبی‌ها خواست با قدرت برابر صبای قم به میدان بروند.
پیام همسر زنده یاد پورحیدری خطاب به استقلالی‌ها

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author