پیام مهم نیمه‌شبانه کارلوس کی‌روش برای فوتبال ایران

پیام مهم نیمه‌شبانه کارلوس کی‌روش برای فوتبال ایران
کارلوس کی‌روش نیمه شب دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از هواداران فوتبال و بازیکنانش خواست یادشان باشد هنوز هیچ چیز در مسیر صعود تمام نشده است.

پیام مهم نیمه‌شبانه کارلوس کی‌روش برای فوتبال ایران

کارلوس کی‌روش نیمه شب دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از هواداران فوتبال و بازیکنانش خواست یادشان باشد هنوز هیچ چیز در مسیر صعود تمام نشده است.
پیام مهم نیمه‌شبانه کارلوس کی‌روش برای فوتبال ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author