پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب به ورزشکاران المپیکی ایران

پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب به ورزشکاران المپیکی ایران
رهبر معظم انقلاب در پیامی از ورزشکاران ایرانی حاضر در المپیک قدردانی کردند.
۱۳:۴۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب به ورزشکاران المپیکی ایران

رهبر معظم انقلاب در پیامی از ورزشکاران ایرانی حاضر در المپیک قدردانی کردند.
۱۳:۴۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب به ورزشکاران المپیکی ایران

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author