پیام تشکر وزیر ورزش و جوانان از رهبر معظم انقلاب اسلامی

پیام تشکر وزیر ورزش و جوانان از رهبر معظم انقلاب اسلامی
وزیر ورزش و جوانان در پیامی از رهبر معظم انقلاب اسلامی بابت صدور پیام ارزشمند و امید آفرین ایشان خطاب به قهرمانان و ورزشکاران کاروان ورزشی حضرت امام رضا (ع) تشکر کرد.

پیام تشکر وزیر ورزش و جوانان از رهبر معظم انقلاب اسلامی

وزیر ورزش و جوانان در پیامی از رهبر معظم انقلاب اسلامی بابت صدور پیام ارزشمند و امید آفرین ایشان خطاب به قهرمانان و ورزشکاران کاروان ورزشی حضرت امام رضا (ع) تشکر کرد.
پیام تشکر وزیر ورزش و جوانان از رهبر معظم انقلاب اسلامی

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author