پیام تسلیت دکتر روحانی به نخست وزیر ایتالیا

پیام تسلیت دکتر روحانی به نخست وزیر ایتالیا
رئیس جمهوری در پیامی به ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا ، کشته شدن شماری از مردم این کشور در جریان زلزله را به وی ، دولت و مردم ایتالیا و بویژه خانواده قربانیان این حادثه دلخراش تسلیت گفت .
۱۵:۳۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


پیام تسلیت دکتر روحانی به نخست وزیر ایتالیا

رئیس جمهوری در پیامی به ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا ، کشته شدن شماری از مردم این کشور در جریان زلزله را به وی ، دولت و مردم ایتالیا و بویژه خانواده قربانیان این حادثه دلخراش تسلیت گفت .
۱۵:۳۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


پیام تسلیت دکتر روحانی به نخست وزیر ایتالیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author