پژمان منتظری یاد خاطرات گذشته را زنده کرد

پژمان منتظری یاد خاطرات گذشته را زنده کرد
مدافع باتجربه تیم‌ملی با انتشار عکسی در صفحه ایسنتاگرامش با لباس استقلال به تجدید خاطرات گذشته پرداخت.

پژمان منتظری یاد خاطرات گذشته را زنده کرد

مدافع باتجربه تیم‌ملی با انتشار عکسی در صفحه ایسنتاگرامش با لباس استقلال به تجدید خاطرات گذشته پرداخت.
پژمان منتظری یاد خاطرات گذشته را زنده کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author