پژمان منتظری:هیچ کس را نداریم که حق‌مان را در AFC بگیرد/ بازنده بازی با سوریه ما بودیم

پژمان منتظری:هیچ کس را نداریم که حق‌مان را در AFC بگیرد/ بازنده بازی با سوریه ما بودیم
مدافع تیم ملی امشب مهمان برنامه نود بود.

پژمان منتظری:هیچ کس را نداریم که حق‌مان را در AFC بگیرد/ بازنده بازی با سوریه ما بودیم

مدافع تیم ملی امشب مهمان برنامه نود بود.
پژمان منتظری:هیچ کس را نداریم که حق‌مان را در AFC بگیرد/ بازنده بازی با سوریه ما بودیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author