پوگبا: میزبانی فشار را بر ما افزایش داده است

پوگبا: میزبانی فشار را بر ما افزایش داده است
پل پوگبا، هافبک تیم ملی فرانسه عنوان کرد که تیمش به خاطر حق میزبانی تحت فشار بیشتری در مقایسه با دیگر تیم‌هاست ولی همچنین عنوان کرد که آنها شانس خوبی برای قهرمانی دارند.

پوگبا: میزبانی فشار را بر ما افزایش داده است

پل پوگبا، هافبک تیم ملی فرانسه عنوان کرد که تیمش به خاطر حق میزبانی تحت فشار بیشتری در مقایسه با دیگر تیم‌هاست ولی همچنین عنوان کرد که آنها شانس خوبی برای قهرمانی دارند.
پوگبا: میزبانی فشار را بر ما افزایش داده است

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author