پوچتینو: تساوی مقابل لیورپول رضایت بخش است

پوچتینو: تساوی مقابل لیورپول رضایت بخش است
مائوریتسیو پوچتینو، سرمربی جوان تاتنهام اعتراف کرد که از کسب نتیجه تساوی در برابر لیرپول راضی است.

پوچتینو: تساوی مقابل لیورپول رضایت بخش است

مائوریتسیو پوچتینو، سرمربی جوان تاتنهام اعتراف کرد که از کسب نتیجه تساوی در برابر لیرپول راضی است.
پوچتینو: تساوی مقابل لیورپول رضایت بخش است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author