پوچتینو: آلی یک اسب وحشی است

پوچتینو: آلی یک اسب وحشی است
مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تاتنهام به تمجید از دله آلی، هافبک تیمش پرداخت و او را “یک اسب وحشی” خواند.

پوچتینو: آلی یک اسب وحشی است

مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تاتنهام به تمجید از دله آلی، هافبک تیمش پرداخت و او را “یک اسب وحشی” خواند.
پوچتینو: آلی یک اسب وحشی است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author