پورموسوی: به بازی خوب امتیاز نمی‌دهند

پورموسوی: به بازی خوب امتیاز نمی‌دهند
سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: متأسفانه در فوتبال فقط به بازی خوب امتیاز نمی‌دهند.

پورموسوی: به بازی خوب امتیاز نمی‌دهند

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: متأسفانه در فوتبال فقط به بازی خوب امتیاز نمی‌دهند.
پورموسوی: به بازی خوب امتیاز نمی‌دهند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author