پورموسوی:ما پرسولیس را بردیم!

پورموسوی:ما پرسولیس را بردیم!
تسنیم نوشت:سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان از کمیته داوران فدراسیون فوتبال خواست که در صورت احراز اشتباهات داور بازی تیمش مقابل پرسپولیس با او برخورد شود.

پورموسوی:ما پرسولیس را بردیم!

تسنیم نوشت:سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان از کمیته داوران فدراسیون فوتبال خواست که در صورت احراز اشتباهات داور بازی تیمش مقابل پرسپولیس با او برخورد شود.
پورموسوی:ما پرسولیس را بردیم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author