پورممی: آسیب‌دیدگی طبیعی است، شایعه نسازید/ واکنش بدنساز تراکتور به مصدومیت‌های سریالی

پورممی: آسیب‌دیدگی طبیعی است، شایعه نسازید/ واکنش بدنساز تراکتور به مصدومیت‌های سریالی
مربی بدنساز تیم تراکتورسازی نسبت به مصدومیت های سریالی بازیکنان این تیم واکنش نشان داد.

پورممی: آسیب‌دیدگی طبیعی است، شایعه نسازید/ واکنش بدنساز تراکتور به مصدومیت‌های سریالی

مربی بدنساز تیم تراکتورسازی نسبت به مصدومیت های سریالی بازیکنان این تیم واکنش نشان داد.
پورممی: آسیب‌دیدگی طبیعی است، شایعه نسازید/ واکنش بدنساز تراکتور به مصدومیت‌های سریالی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author