پورعلی گنجی در تیم منتخب هفته لیگ قطر

پورعلی گنجی در تیم منتخب هفته لیگ قطر
مدافع ملی‌پوش کشورمان با عملکرد خوب خود به همراه السد در هفته هشتم لیگ ستارگان قطر در تیم منتخب این هفته قرار گرفت.

پورعلی گنجی در تیم منتخب هفته لیگ قطر

مدافع ملی‌پوش کشورمان با عملکرد خوب خود به همراه السد در هفته هشتم لیگ ستارگان قطر در تیم منتخب این هفته قرار گرفت.
پورعلی گنجی در تیم منتخب هفته لیگ قطر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author