پوتین: برای مبارزه با تروریسم باید مشکل سوریه حل شود

پوتین: برای مبارزه با تروریسم باید مشکل سوریه حل شود
پوتین: مبارزه با تروریسم باید در کنار تلاش برای حل بحران‌ها صورت بگیرد.
۱۶:۰۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


پوتین: برای مبارزه با تروریسم باید مشکل سوریه حل شود

پوتین: مبارزه با تروریسم باید در کنار تلاش برای حل بحران‌ها صورت بگیرد.
۱۶:۰۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


پوتین: برای مبارزه با تروریسم باید مشکل سوریه حل شود

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author