پنج نفر در سیل شهر بار نیشابور مفقود شدند

پنج نفر در سیل شهر بار نیشابور مفقود شدند
پنج کوهنورد نیشابوری بر اثر جاری شدن سیل در کوههای اطراف شهر بار مفقود شدند.
۱۹:۳۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


پنج نفر در سیل شهر بار نیشابور مفقود شدند

پنج کوهنورد نیشابوری بر اثر جاری شدن سیل در کوههای اطراف شهر بار مفقود شدند.
۱۹:۳۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


پنج نفر در سیل شهر بار نیشابور مفقود شدند

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author