پنجمین کلین شیت مهدی رحمتی 95 (عکس)

پنجمین کلین شیت مهدی رحمتی 95 (عکس)
مهدی رحمتی با ارائه یک بازی فوق العاده و نجات دادن دروازه استقلال در 2 صحنه، چهارمین کلین شیت رحمتی در سال 95 ثبت شد.

پنجمین کلین شیت مهدی رحمتی 95 (عکس)

مهدی رحمتی با ارائه یک بازی فوق العاده و نجات دادن دروازه استقلال در 2 صحنه، چهارمین کلین شیت رحمتی در سال 95 ثبت شد.
پنجمین کلین شیت مهدی رحمتی 95 (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author